Subito Dotacje

 

Dotacje na innowacje - dofinansowanie na rozwój firmy


 

dotacje na innowacjeDofinansowanie innowacji to najważniejszy element wparcia przedsiębiorstw oferowany przez Unię Europejską w ramach programów pomocowych zaplanowanych na lata 2014-2020. W Subito Advising proponujemy Państwu kompleksową pomoc w uzyskaniu dotacji na innowacje – zarówno dla przedsiębiorstw (w szczególności dotacje unijne dla firm już istniejących), jak i jednostek badawczych.

 

Obszary, w jakich firmy mogą otrzymać dotacje na innowacje

 

Dotacje unijne na rozwój firmy skierowane są przede wszystkim do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie innowacji w czterech obszarach:

- na innowacje produktowe – np. na wprowadzenia na rynek zupełnie nowego i innowacyjnego produktu lub usługi, albo udoskonalenie już istniejącego,

- na innowacje procesowe (technologiczne) – wsparcie może być w tym przypadku udzielone na wprowadzenie nowej technologii,

- na innowacje organizacyjne – chodzi tu o udoskonalenie sposobu organizacji przedsiębiorstwa,

- na innowacje marketingowe – wsparcie jest przewidziane również na rozwinięcie nowych metod promocji produktów lub usług.

Dofinansowanie można otrzymać w ramach programów krajowych i regionalnych przede wszystkim na prace badawczo- rozwojowe, ale również na wdrożenie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań.

 

Zdobądź dotacje na badania i rozwój B+R

 

Polskie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczo rozwojowych B+R mających na celu m.in. opracowanie nowych technologii, nowych produktów lub usług, ale też na stworzenie lub rozbudowę całego zaplecza badawczo-rozwojowego firmy oraz oczywiście wdrożenie wyników prac B+R. Warto też wiedzieć, że dotację można otrzymać zarówno na zupełnie nowe projekty, jak również projekty istniejące, które wymagają jednak udoskonalenia. Celem dotacji jest pomoc w rozwoju innowacyjności polskich firm, a przez to wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku.

 

W zależności od programu małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie pokrywające nawet 70% wydatków w przypadku prac badawczych oraz do 45% w przypadku prac rozwojowych.

 

Na czym polega pomoc Subito Advising w uzyskaniu dotacji na innowacje?

Pozyskanie środków na prace badawczo-rozwojowe wymaga bardzo dokładnego przygotowania zarówno projektu prac, jak i całej dokumentacji aplikacyjnej. Nasi specjaliści proponują Państwu kompleksową pomoc od pierwszej fazy ubiegania się o dofinansowanie, aż po jego rozliczenie.

 

Analiza możliwości pozyskania dotacji

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić szanse Państwa firmy na otrzymanie dotacji. W ramach usług oferujemy również:

- wsparcie w precyzowaniu koncepcji badawczych, w oparciu o które można starać się o dofinansowanie z UE,

- bieżący monitoring źródeł dofinansowania dla projektów innowacyjnych z natychmiastową informacją o nowych źródłach dla klienta.

 

Wsparcie w opracowaniu projektu prac B+R

 

Nasi Klienci mogą liczyć na realną pomoc naszych specjalistów w zakresie opracowania koncepcji projektu innowacyjnego, a także na wsparcie w zakresie nawiązania współpracy z instytutami badawczymi, jeśli jest to konieczne.

 

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego

 

Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej to obok opracowania projektu prac badawczo-rozwojowych najważniejszy etap ubiegania się o dotacje na innowacje. Powierzając to zadanie naszym specjalistom, mogą Państwo być pewni, że wniosek o dotacje, a także tak ważne dokumenty, jak biznesplan oraz studium wykonalności projektu, będą przygotowane w pełni profesjonalnie pod kątem formalnym oraz merytorycznym.

 

Końcowe rozliczanie projektu

 

W ramach usług mogą Państwo liczyć na naszą pomoc także w zakresie rozliczenia otrzymanej dotacji. Na Państwa życzenie możemy przygotować nie tylko pełną dokumentację rozliczeniową, ale również dokumenty wymagane podczas kontroli realizacji projektu.

 

Fundusze na innowacje pozyskaliśmy także na własne projekty!

Najlepszym dowodem naszej skuteczności w pozyskiwaniu dotacji są nasze własne innowacyjne projekty, dla których z sukcesem zdobyliśmy środki finansowe:

 

- Dotację w wysokości 1 276 049,69 zł otrzymaliśmy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na projekt pt. „Innowacyjny system mebli do przestrzeni komercyjnych z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego“,

 

- Dotację w wysokości 62 128,13 zł otrzymaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na projekt pt. „Internacjonalizacja marki Wertykalni.pl. w zakresie systemów gotowych modułów ogrodów wertykalnych oraz wertykalnego systemu urban farming“,

 

- Dotację w wysokości 385 814,43 zł otrzymaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na projekt pt. „Vertical Farming – miejskie pionowe ogrody użytkowe“,

 

- Dotację w wysokości 244 000,00 zł otrzymaliśmy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na projekt pt. „Innowacyjne mobilne moduły z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego“.

 

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorstwa oraz jednostki badawcze do skorzystania z naszych usług doradczych. Dotacje na innowacje to ogromna szansa na rozwój, a my skutecznie pomagamy z nich skorzystać!

 

Dane kontaktowe


Subito Dotacje Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa, Polska

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:00 - 16:00
 

Kontakt:
+48 502 939 696